Ladda ner vår app! Finns på App Store och Google Play. 

Ladda ner

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK


Biodrivmedel

Klimatet och framtidens drivmedel är frågor som engagerar oss på Circle K. Vi vill vara din partner i omställningen från fossilt till allt mer förnybart och arbetar för att kunna erbjuda fler intressanta och mer miljöanpassade alternativ. Genom att vi tillsätter biodrivmedel i både vår miles bensin och i miles diesel kör de allra flesta av våra kunder redan idag med minst 5% förnybar råvara i bensin och upp till 42 % i diesel.

Våra drivmedelsprodukter uppfyller all nuvarande standard och är anpassade för vårt svenska klimat. Din motor ska fungera lika bra i alla väderförhållanden. Dessutom använder vi de mest högteknologiska bränsleadditiv som finns på marknaden så att din motor hålls i trim och ger så låga utsläpp som möjligt.

milesBIO, HVO100 –  med miles additiv

Vi fortsätter på vår väg mot fossilfritt och lanserar nu även en HVO100 med miles additiv – milesBIO HVO100. Förutom att den minskar CO2-utsläppen med upp till 90% bidrar miles additivet till att höja prestandan i fordonet genom att rengöra och skydda motorn. Till en början lanseras milesBIO HVO100 på ca 20 stationer i södra och mellersta Sverige.

Vad är HVO100?
HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. I vår milesBIO HVO100 har vi dessutom tillsatt vårt unika miles additiv som håller rent och skyddar motorn. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. För 2017 består råvaran till vår HVO av en blandning av olika restprodukter och avfall. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna med upp till 90 % i jämförelse med fossil diesel.

Att använda HVO100
100% HVO kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon, men också till mindre dieselfordon.

HVO100 är en produkt som kombinerar teknisk och miljömässig prestanda på ett mycket bra sätt. Förutom fördelen med en hög CO2-reduktion uppför sig produkten i vissa fall bättre, beträffande förbränning, köldprestanda och filtrerbarhet. Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med Mk1 diesel, men det höga cetantalet (min 70) medför att den brinner mer effektivt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem, som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd.

Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435. HVO100 är godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975 som de flesta motortillverkare på tunga sidan godkänner, men innan den nya standarden är helt implementerad rekommenderar vi att man alltid kräver ett dokumenterat godkännande sin fordonsleverantör innan man börjar använda HVO100. Motsvarande gäller även för mindre dieselmotorer i t ex personbilar.

I milesBIO HVO 100 finns också vårt rengörande miles dieseladditiv som ser till att hålla rent i bränslesystem och framförallt i insprutningsmunstycken. Den rengörande verkan är väldigt effektiv och medför att insprutningsmunstyckena fungerar mer optimalt. De kommer att spruta in dieseln i motorn mer finfördelat så att den förbränns mer fullständigt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre NOx emissioner ifrån motorn. I moderna motorer med avgasrening får man lägre belastning på partikelfilter och AdBluekatalysatorn och därmed en förbättrad livslängd. I äldre motorer utan avgasrening får man också skonsammare emissioner.

Mer än hälften av våra dieselkunder kör redan på HVO
Sedan 2012 innehåller Circle K:s miles diesel bio HVO. Till en början var inblandningen 12 % HVO på utvalda stationer i Stockholm och Skåne. I takt med att efterfrågan ökade på diesel med högre andel förnybart och därmed lägre CO2-utsläpp har vi både utökat antalet stationer och andelen HVO i vår miles diesel. Idag innehåller vår miles diesel bio upp till 42 % förnybara råvaror, varav upp till 35 % HVO och 7 % RME. Den minskar klimatpåverkan med 35 % jämfört med en standarddiesel.

Vi fortsätter rulla ut fossilfritt för tung trafik
Sedan början av 2015 har våra kunder för tung trafik kunnat tanka HVO100. Utrullningen av HVO100-stationer har skett i snabb takt allteftersom efterfrågan ökat och vi har nu ett av Sveriges största nätverk. Utrullningen fortsätter, så använd gärna vår sökfunktion här på hemsidan för att hålla dig uppdaterad om vilka stationer som erbjuder HVO100.  Informationen uppdateras löpande i takt med utrullningen.


HVO100 till personbilar
Eftersom HVO100 är en förhållandevis ny produkt på marknaden har alla fordonstillverkare ännu inte hunnit godkänna produkten. Fordonstillverkare för tung trafik ligger ett steg före och här har en majoritet av de stora lastbilstillverkarna godkänt produkten i sina dieselbilar,
Euro 5 och 6. På personbilssidan har Peugeot, Citroën och DS gett klartecken för att deras bilar får köras på 100 procent HVO. Godkännandet gäller såväl personbilar som transportbilar, som har dieselmotorer Euro 5 eller Euro 6. För att alla garantier för personbilar och lastbilar ska gälla bör du ta kontakt med din fordonstillverkare för att säkerställa att HVO100 är godkänd för just ditt fordon.

Vi har ett flertal fullservicestationer som säljer HVO100 för personbilar och utrullningen fortsätter. I vår kartfunktion har du möjlighet att se exakt vilka stationer som erbjuder HVO100 för personbilar.


Läs mer om vad våra kunder tycker om milesBIO HVO100

Etanol E85

Att tanka E85 är ett klimatsmart alternativ eftersom klimatpåverkan minskar med 50% i jämförelse med om du kör på bensin eller diesel.

Den E85 som du tankar på Circle K består av ca 85% etanol och ca 15% miles 95 bensin. Anledningen till att vi tillsätter en mindre mängd bensin är för att underlätta för motorn att starta. 

I snitt drar en bil som körs på E85 ca 30% mer i bränsle. Det hänger samman med att energiinnehållet i E85 är knappt 30% lägre än i vanlig bensin. Däremot har E85 ett högre oktantal, över 100 oktan, vilket ger extra hästkrafter. 

Vinterkvalitet för bättre kallstart

Vid kallt klimat är det svårare att starta bilen med ett bränsle som har hög etanolhalt. Därför ökar vi andelen bensin från ca 15% upp till ca 25% på vintern. Den ökade bensinhalten vintertid är viktig för att minimera utsläpp av avgaser, som ökar vid kallstart och låg utetemperatur. Vi följer svensk branschstandard som bilfabrikanter, producenter, myndigheter och drivmedelsbolag kommit överens om gemensamt för att förbättra produktens kallstartsegenskaper. 

Hållbarhetskriterier

Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat- och miljöegenskaper debatterats. Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat. Det har också lyfts fram att förnybara drivmedel inte bara ska reducera koldioxidutsläpp utan även de ska vara tillverkade på ett korrekt socialt och mljömässigt sätt.

Av ovanstående anledningar är det därför viktigt för oss att ställa krav på våra leverantörer av biodrivmedel att de ska uppfylla kriterierna i EU:s direktiv 2009/28/EG om främjande av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Hållbarhetskriterierna innehåller krav som omfattar hela produktionskedjan av ett biobränsle. Det övergripande syftet med hållbarhetskriterierna är dels att garantera klimatnytta kopplad till användandet av biobränslen och dels att skydda områden med hög biologisk mångfald.

Fordonsgas

Fordonsgas består av antingen förnybar biogas, naturgas eller de båda gaserna i kombination.

Hos Circle K kan du alltid vara säker på att den fordonsgas du tankar innehåller minst 70 procent biogas. Vår ambition är att hela tiden öka andelen biogas och vi har under 2017 nästan 100% andel biogas. En inblandning på 70% biogas i fordonsgasen ger en koldioxidreduktion på över 60 procent jämfört med miles 95 bensin.

Biogas

Biogas är förnyelsebart och består till största del av metan som bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Det organiska materialet kommer från avfallsprodukter som till exempel avloppsvatten, hushålls- och industriavfall samt gödsel.Biogas är idag ett av de bästa fordonsbränslen på marknaden ur ett miljö- och klimatperspektiv. En bil som körs på biogas släpper ut cirka 80 procent mindre koldioxid än en bil som körs på miles 95 bensin. Idag finns inte tillräckligt med produktionsanläggningar för att vi ska kunna sälja ren biogas på alla våra stationer.

Naturgas

Naturgas är ett fossilt drivmedel som till ca 90 procent består av metan. Utsläppen av koldioxid är 15-25 procent lägre från en bil som drivs på enbart naturgas än från en bil som körs på 95-oktanig bensin.

Flytande fordonsgas, LNG

Genom att tanka flytande fordonsgas på Circle K minskar du dina koldioxidutsläpp med upp till 20 procent jämfört med diesel. LNG kan användas i fordon med dieselmotorer anpassade för LNG. Flertalet fordonstillverkare har lastbilar för LNG baserat på olika tekniker.

Fler stationer med fordonsgas

Circle K samarbetar med AGA vid etablering av gasstationer och vi utvärderar kontinuerligt nya lägen där efterfrågan finns. Vi har för närvarande 14 strategiskt placerade fordonsgasanläggningar inom främst Stockholm- och Mälardalsområdet, varav 3 även säljer flytande gas för tung trafik.

AdBlue

Circle K erbjuder möjligheten att tanka högkvalitativ AdBlue® på allt fler truckdieselanläggningar.

Vi utökar kontinuerligt antalet stationer som erbjuder AdBlue. Våren 2016 har vi runt 120 stationer där du förutom miles diesel även hittar en pump för AdBlue. I de flesta fall kan du tanka AdBlue samtidigt som du tankar miles diesel. Hos oss tankar du enkelt AdBlue® av högsta kvalitet med ditt vanliga truckdieselkort. AdBlue och diesel debiteras på en och samma drivmedelsfaktura och det blir lätt att följa upp kostnader och förbrukning för varje enskild bil och förare.

AdBlue® - kvalitetskontrollerad standard

Den AdBlue som du tankar på Circle K levereras av Yara som tillverkar lösningen enligt exakta specifikationer som uppfyller ISO22241 standarden. Till 100 liter diesel går det normalt åt ca 5 liter AdBlue. Lösningen är köldkänslig och fryser vid minus 11,5 grader Celsius vilket innebär att både fordon och Circle K:s pumpanläggningar utrustats med isolering och uppvärmning. AdBlue i kombination med SCR erbjuder en bränsleeffektiv lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid och partiklar.

Vad är AdBlue?

AdBlue är en 32,5% lösning av urea i avjoniserat vatten. Lösningen är klar, giftfri och säker att hantera. AdBlue® är ett varumärke som ägs och övervakas av VDA (Verband der Automobilindustrie). Varumärket står som garant för att kvalitetsreglerna följs i hela distributionskedan ända ut till pumphandtaget. Idag har så gott som alla tillverkare av dieselmotorer för tunga transporter anammat SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) för avgasrening. Tekniken kräver en absolut säker tillgång av högkvalitativ AdBlue®.

Vad innebär det att tanka AdBlue® hos Circle K?

- Du kan oftast tanka AdBlue® och miles diesel samtidigt
- Du får en kvalitetssäkrad, spårbar och certifierad produkt
- Du minskar risken för förorenad urealösning. Något som kan bli kostsamt vid ett katalysatorhaveri
- Den AdBlue® du tankar på Circle K:s stationsnät uppfyller kraven för ISO22241
- Du får ett konkurrenskraftigt literpris

Vi blir partner med IONITY – och tar High Power Charging till Sverige

Circle K och IONITY gör en gemensam satsning för att förverkliga ett europeiskt nätverk. Kunder i Sverige kommer att få tillgång till HPC-laddare på utvalda stationer inom vårt nätverk.

 IONITY

IONITY är ett joint venture mellan BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company och Volkswagen Group med Audi & Porsche. Uppdraget är att skapa ett nätverk av HPC-laddare (High Power Charging) för elbilskunder över hela Europa för att möjliggöra e-mobilitet på långdistans.

I Sverige är för närvarande ca 30 stationer planerade. Stationerna kommer att ingå i ett europeiskt nätverk som sammanlänkar grannländer.

HPC-nätverket kommer successivt att rullas ut på Circle K:s nätverk. Vår ambition i Sverige är att starta igång 1 laddningsstation redan 2017 och resterande under 2018 och 2019. De första stationerna i Sverige kommer att vara Circle K Strömstad E6 och Circle K Vintrie (Malmö).

Läs mer om vårt samarbete här

Befintliga snabbladdare i samarbete med Clever

Du som elbilskund kommer fortsatt kunna snabbladda din elbil på våra redan drygt 30 etablerade snabbladdningsstationer.

Det är Clever som bygger och står för driften av laddstationerna. Laddkort som säljs på uppdrag av Clever finns  på stationerna för de kunder som inte redan är kunder hos CLEVER.

Vill du ladda din elbil?

På varje station finns det 2 parkeringsplatser anvisade för dig som vill ladda din elbil för att förlänga räckvidden på din resa. 

När man ska ladda följer man enkla instruktioner i laddarens display och betalar med sitt CLEVER laddkort. Laddtiden beror på hur tomt batteriet är, hur stort batteriet är, vilken elbil som laddas och framför allt vilken effekt man laddar med.  Generellt kan man säga att det går att ladda bilens batteri till 80 % på under 30 min. Från 80 till 100 % tar det lite längre tid.

Clever

Från vänster:

Type 2 kontakt: är den europeiska standarden för växelströmsladdning och kan användas för snabbladdning av Renault. Kontakten är vanligt förekommande för långsamladdning på Europeiska fordon, men kan användas för av de flesta fordon med lämplig anslutningskabel.

CHAdeMO kontakt: är den japanska standarden och passar t.ex. Nissan, Mitsubishi och Subaru.

CCS kontakt, (Combined Charging System): är den europeiska motsvarigheten till CHAdeMO och stöttas av Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche och Volkswagen.

På vår stationskarta kan du enkelt söka vilka fullservicestationer som har snabbladdare i drift:
- Gå till vår stationskarta, klicka på avancerad sökning och kryssa i snabbladdning el och sök!

Sök på vår stationskarta