Ladda ner vår app! Finns på App Store och Google Play. 

Ladda ner

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK
Logga in - EXTRA Club

Vår diesel - miles & milesPLUS

I vår diesel tillsätter vi unika additiv som rengör motorn, så att du kommer längre på varje tank. Med milesPLUS diesel optimerar du prestandan i motorn och håller den i bästa möjliga skick.

miles diesel

miles diesel ®

I vår miles diesel tillsätter vi ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning, vilket ger en lägre bränsleförbrukning. Motortester visar att den genomsnittliga bränsleförbrukningen minskar med upp till 2% om man regelbundet kör på miles diesel, jämfört med förbrukningen av en diesel utan additiv.

Additivet i vår miles diesel har en renhållande och upprensande effekt som håller spridare och förbränningsrum rena från beläggningar. Även en motor som tidigare körts på standarddiesel rengörs och får tillbaka en stor del av tidigare effektförlust.

Om du regelbundet kör på miles diesel blir din drivmedelsförbrukning lägre än om du kör på diesel av standardkvalitet. Detta baseras på tester genomförda av BOSMAL Automotive Research & Development Institute Ltd, ett oberoende och ledande laboratorium i Europa inom forskning och utveckling. Vår miles diesel innebär alltså lägre förbrukning och därigenom minskade koldioxidutsläpp.

I tillägg innehåller miles diesel 7% biodiesel/RME (rapsmetylester). På många av våra stationer säljer vi även en miles diesel bio med upp till 42% förnybara drivmedel (7% RME och 35% HVO, s k biobaserad diesel gjord på förnybara råvaror). Det gör att koldioxidutsläppen minskar ytterligare utan att kvaliteten påverkas. miles diesel har samma goda egenskaper vinter som sommar. Alla våra fullservicestationer och truckdieselanläggningar (förutom på Gotland) säljer en miles diesel som tar dig upp till 2 % längre.

ADDITIVETS FÖRDELAR:

Funktion
Fördelar för dig som tankar miles diesel
Detergenter Motverkar uppbyggnad av beläggningar i motorn och speciellt för insprutningsmunstyckena/spridarna som då kan prestera så optimalt som möjligt och därmed minska bränsleförbrukningen.
Korrosionsskyddande Ger ett extra skydd mot rost och annan korrosion i fordonets bränslesystem ,vilket är viktigt för att minska risken för problem som kan härledas till olika typer av korrosion.
Cetantalshöjande Ett högre cetantal innebär att tändvilligheten hos bränslet blir högre. Detta ger förbättrade kallstartsegenskaper och mindre oljud speciellt vid kallstart.
Skumningsdämpande Underlättar snabb tankning av tunga fordon utan överspolning och spill
   miles plus diesel

milesPLUS diesel ®

Som enda drivmedelsbolag i Sverige erbjuder vi en premiumdiesel – milesPLUS diesel. milesPLUS diesel är utvecklad för att förbättra din motors prestanda och ge dig mer kraft och acceleration. Den finns på många av våra fullservicestationer runt om i landet.

milesPLUS diesel innehåller förbättrade funktionsadditiv och en högre mängd additiv än miles diesel, vilket snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar. Det gör att förbränningen blir ännu effektivare. Kombinerat med korrosionsskyddande tillsatser får du med milesPLUS diesel ett bättre skydd mot rost, avlagringar och filterigensättningar.

milesPLUS diesel innehåller även en högre mängd cetantalsförbättrare, vilket underlättar vid kallstarter och vid förbränning. Den förbättrade prestandan gör att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag. Samtidigt som bränsleförbrukningen och utsläppen minskar.

Den optimerar och återställer även motorns prestanda, vilket ger mer kraft och acceleration. Minskar bränsleförbrukningen och tar dig upp till 2% längre samtidigt som utsläppen minskar. Den hjälper motorn att starta lättare, även under iskalla vinterdagar och gör att motorn går mjukare med mindre knackningar och oljud. 

ADDITIVETS FÖRDELAR:

Funktion
Fördelar för dig som tankar milesPLUS diesel
Detergenter Innehåller extra mycket detergenter som ger en snabb renhållande och upprensande effekt som håller spridare och förbränningsrum rent från beläggningar. Det är av yttersta vikt att spridarna är rena, så att de kan producera en finfördelad dusch av bränsle. Förbränningen blir då mer effektiv och man utnyttjar bränslets energiinnehåll optimalt som ger mer kraft ifrån motorn och dessutom en bränslebesparing..
Korrosionsskyddande Det är viktigt med ett bra korrosionsskydd så att alla metaller får ett skydd mot angrepp från ex kondensvatten. En hög andel additiv förstärker denna effekt och minskar på så vis uppbyggnaden av avlagringar i bränslesystemet samtidigt som man minimerar korroderande angrepp på viktiga delar i bränslessystemet.
Cetantalshöjande En hög mängd additiv medför en förstärkning av cetantalet i jämförelse med övriga dieselprodukter. Högt cetantal ger ett bränsle med bättre tändvillighet som medför lättare kallstart och mjukar motorgång med mindre dieselknatter från motorn. Påverkar även vid gaspådrag så att motorn ger mer gasrespons.
Skumningsdämpande Underlättar snabb tankning av tunga fordon utan överspolning och spill.
   miles diesel bio

miles diesel ® med upp till 42% biodrivmedel

Hos oss kan du tanka miles diesel som både tar dig längre och samtidigt gör att du minskar din klimatpåverkan med upp till 35% jämfört med en diesel utan förnybart innehåll, till samma pris. miles diesel med upp till 42% bioinblandning finns på 250 fullservicestationer och truckdieselanläggningar runt om i landet.

miles diesel med biodrivmedel är både bra för din plånbok och vår miljö. I vår strävan att erbjuda energieffektiva kvalitetsprodukter, som både är bra för din plånbok och för vår miljö, kan vi i stora delar av Sverige erbjuda en miles diesel med upp till 42% förnybart innehåll. Det är en miles diesel som har samma goda köregenskaper som en helt fossil diesel, men med fördelen att koldioxidutsläppen minskar med ca 35%.

Pumphandtagen på våra fullservicestationer är märkta så att du som kund enkelt ska veta när du tankar en miles diesel med en högre andel biodrivmedel.

miles diesel med biodrivmedel fungerar precis som en vanlig diesel, men med fördelen att påverkan på klimatet minskar till följd av det högre innehållet av förnybara komponenter. Det förnybara innehållet består av upp till 35% HVO diesel och upp till 7% FAME. Det ger en lägre klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Utsläppen är 35% lägre jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Precis som i all vår miles diesel har vi tillsatt ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning och därmed minskad förbrukning med upp till 2%.

miles diesel med förnybar diesel är inom ramen för en s k EN 590-standard och har samma egenskaper som fossil diesel. Dessutom har den mycket goda köldegenskaper som gör att produkten kan användas hela året. miles diesel med biodrivmedel uppfyller alla överenskomna tekniska krav från fordonstillverkarna av dieselbilar.

OBS! Viktig information om biodiesel/FAME:

I instruktionsböckerna/tanklocket på din bil kan det stå att ditt fordon inte kan tankas med Biodiesel. Med det avses det att bilen inte får tankas med ett dieselbränsle som har större inblandning än 7% FAME. Andelen HVO har ingen betydelse för detta. I bränslestandarden EN590 är inblandningen av FAME upp till max 7% godkänt. När det gäller ren FAME, s k B100, som är en 100% biodiesel av typen FAME (fettsyrametylestrar) kan det endast tankas av de bilar som fått godkänt från biltillverkaren.

Så här förhåller sig Circle K:s dieselkvaliteter till varandra:
  miles diesel bio miles diesel
Andel fossil diesel ≥ 58% 93%
Andel förnyelsebar HVO diesel ≤ 35% -
Andel FAME ≤ 7% ≤ 7%
Additiv JA JA
CO2 utsläpp (kg per förbrukad liter) ≤ 1,98 2,89
Samma kvalitet året runt JA JA
Pris vid pump Normalt marknadspris Normalt marknadspris
Standard EN 590 & SS 155435 EN 590 & SS 155435
Beräkningarna av CO2 utsläpp baseras på data från: Energimyndigheten, RED 2009/28/EC.

Läs även om:

Open VA