Ladda ner vår app! Finns på App Store och Google Play. 

Ladda ner

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Test av miles® bensin

Vi har gjort omfattande tester av vår miles bensin med vårt multifunktionella additiv. Testerna är utförda av Bosmal Automotive Research & Institute Ltd, ett oberoende institut som specialiserat sig på forskning och utveckling. Provningslaboratoriet är certifierat enligt PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard och ackrediterat 1997.

Testerna verifierar minskad bränsleförbrukning med upp till 2,7% 
Resultat av test av miles bensin

Vi har testat och mätt förbrukningen av vår miles bensin i olika personbilar med vanliga motortyper enligt EU:s körcykelstandard NEDC (EC 692/2008 – UN ECE Regulation No. 83), på rullande landsväg under strikt kontrollerade former. Vi har jämfört förbrukningen av miles 95 och milesPLUS 98 med en referensbensin av EU-standard, innehållande det standardadditiv som svensk lagstiftning kräver. Testerna visar att regelbunden användning av miles 95 och milesPLUS 98 kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med 2,7%*.

Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen och körsträckan som kan uppnås med regelbunden användning av miles 95 och milesPLUS 98 bensin i det enskilda fallet är beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

Testerna verifierar additivets renande verkan i bränslesystem och i motorn


För moderna bensinmotorer är det extra viktigt att bränslet innehåller ett additiv som kraftigt minskar beläggningar och avlagringar i bränslesystemet.milesPLUS 98 är vår premiumbensin och har som miles95 ett multifunktionellt additiv men tillsatt i högre mängd.

Testerna verifierar en snabbare och ännu bättre renande verkan, samt lägre friktion inne i motorn. Additivet innehåller friktionsmodifierare som direkt efter första tankningen börjar sänka friktionen mellan de rörliga motordelarna, en effekt som ökar och bevaras med regelbunden tankning. Additivets renande verkan, detergenten och korrossionsskyddet, motverkar uppbyggnad av beläggning på insprutningsmunstycken och ventiler, men också i cylinder och på kolv. Inflödet av bränsle och luft förbättras och förbränningen blir mer effektiv och fullständig som resulterar i att motorn ger mer kraft i jämförelse med en motor som har beläggningar. 

En ren motor presterar alltid bättre. milesPLUS 98 har den bästa rengörande verkan av våra bensinkvaliteter.

Trafikskola körde 2,4 procent längre med Circle K:s miles 95 bensin.

Vi har även testat förbrukningen av miles 95 via Erikssons trafikskola i Malmö. Alla bilskolans 29 bilar var med i testet med totalt 19 200 mils körning och miles 95 räckte i genomsnitt 2,4% längre. Läs mer om testet här.

* I tester utförda av tredje part, enligt EU:s standard för mätning av bränsleförbrukning (EC 692/2008), har miles 95 bensin jämförts med referensbränsle 95-oktanig bensin tillsatt med Circle K:s additiv som finns på marknaden idag. Testerna visar att regelbunden användning av miles 95 bensin kan ge en lägre bränsleförbrukning med i genomsnitt 2,7%, jämfört med förbrukningen av det referensbränsle som anges ovan på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.