Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Vad gör våra stationer

På våra stationer

Allra viktigast i miljöarbetet är att ständigt minnas att våra drivmedel är farliga för såväl människan som miljön – dels när vi själva hanterar och utnyttjar dem och dels när våra kunder använder dem i sina fordon. Som drivmedelsbolag har vi ett särskilt ansvar och vi arbetar envist och systematiskt med att minimera påverkan på miljön. 

Utsläpp till luften

På alla våra stationer minimerar vi utsläpp till luften av kolväten från stationer genom aktiv gasåterföring. Det går till så att när man tankar sugs bensinångorna tillbaka ner i cisternen under marken. När sedan tankbilen kommer och lossar bensin sugs ångorna upp som sedan förs tillbaka med tankbilarna till depåerna för återvinning. En vanlig tankbil rymmer ca 50 M3 bensinångor som i depåns gasåtervinningsanläggning kondenseras till 50 liter bensin som återförs i systemet.

Utsläpp till mark

På alla våra stationer minimerar vi utsläpp på marken genom att vi har vi särskilda spillzoner och överfyllnadsskydd vid tankbilarnas lossningsplatser för att förhindra överspolningar. För att hantera spill vid pumparna används ett särskilt absorptionsmedel för att suga upp produkt som hamnat fel. Större spill rinner ner i brunnar kopplade till oljeavskiljare där bensinen eller oljan separeras ut och sugs upp och skickas till destruktion.

Inne i butikerna

Här har vi fokus på att göra våra anläggningar så energieffektiva som möjligt för att minska våra koldioxidutsläpp. Detta genom att arbeta med att optimera vår uppvärmning och ventilation, använda energisnåla kylar och frysar, byta ut belysning till energisnålare alternativ etc.

Stäng

Ändra språk

Open VA