Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Betalskydd

Allting går inte att förutse. Därför har vi tagit fram en försäkring som skyddar dig mot oförutsedda händelser. Som Circle K Mastercardkund har du möjlighet att teckna försäkringen Betalskydd som täcker din månadskostnad och som löser in eventuellt utestående saldo för ditt Circle K Mastercard om du skulle bli arbetslös, sjuk, eller om du skulle avlida.

Vem kan teckna Betalskydd?
Du som  är kortinnehavare och är mellan 18 och 63 år kan teckna försäkringen.

Vad omfattar Betalskydd?
Försäkringen omfattar arbetslöshet, hel arbetsoförmåga, kritisk sjukdom och dödsfall. Karenstiden vid sjukdom är 30 dagar, och vid arbetslöshet krävs en kvalificeringstid på 120 dagar. Vid arbetslöshet och arbetsoförmåga kan upp till 100 000 kronor betalas ut per skadetillfälle. Vid kritisk sjukdom eller dödsfall kan en engångsersättning på upp till 100 000 kronor betalas ut.

Vad kostar Betalskydd?
Försäkringen kostar 0,85% av ditt saldo per månad, det vill säga 8,50 kr per varje 1 000 kr som du har handlat för med kortet. Varje månad redovisar vi försäkringspremien på din faktura.

Korta fakta om Betalskydd:

  • Kan endast tecknas av huvudkortinnehavare mellan 18-63 år.

  • Gäller max till den månad du fyller 65 år.

  • Ger täckning vid arbetslöshet, hel arbetsoförmåga, kritisk sjukdom och dödsfall.

  • Karenstiden vid sjukdom är 30 dagar.

  • Kvalificeringstiden vid arbetslöshet är 120 dagar.

  • Vid arbetslöshet och arbetsoförmögenhet kan upp till 100 000 kronor betalas ut per skadetillfälle.

  • Engångsersättning på upp till 100 000 kronor vid kritisk sjukdom/dödsfall.

  • Om du ha mer än ett kort och Betalskydd kopplade till flera av dessa utbetalas totalt maximal 300 000 kronor.


Om du skulle ångra dig
Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att sända ett meddelande om detta inom 30 dagar från det att du fick kännedom om att avtalet kommit till stånd.

Här får du veta mer
Om du har några frågor kan du kontakta Circle K Mastercard Kundservice på 08-14 71 70
Ansök genom att logga in på Mitt Circle K Mastercard
Villkor betalskydd

Kontaktinformation
Allmänna frågor kring Betalskydd hanteras av Circle K Mastercard Kundservice 08-14 71 70
Frågor och skadeanmälan vid dödsfall hanteras av ,SEB Pension och Försäkring AB 0771-11 11 800
Frågor och skadeanmälan vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukhusvistelse hanteras av AXA, 08-502 520 63

Ovanstående information är endast utdrag ur villkoren, för fullständiga villkor: läs mer här

Försäkringsgivare:
Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Pension och Försäkring AB
106 40 Stockholm
AXA
Box 7439
103 91 Stockholm

Stäng

Ändra språk

Open VA