Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Ordlista för drivmedel

Undrar du också vad AdBlue, Additiv, FAME och låginblandning betyder?

AdBlue

Exempel på ett additiv som minskar utsläppen av kväveoxider för nya dieselmotorer. Vätskan sprutas in i avgassystemet från en separat tank i närheten av dieseltanken och bryter ned avgaserna till ofarligt vatten och kväve.

Additiv

Samlingsnamn för olika tillsatsämnen i fast eller flytande form med syfte att förbättra drivmedlets egenskaper , sänka utsläppen eller förbättra motorns prestanda samt skydda mot onödigt slitage.

Europadiesel

Svavelfri Europadiesel är standardkvalitet i hela Europa och har samma låga svavelhalt som MK1 dieseln, dvs. 10 ppm. Den är ca 3% mer energieffektiv, vilket minskar förbrukningen.

FAME

Förkortning på fettsyrametylestrar som är ett samlingsnamn för diesel producerad på biologiska fetter och oljor.

HVO

HVO betyder Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas för syntetiska dieselbränslen. Det är en diesel som är baserad på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

Låginblandning

Branschuttryck för när man blandar i en mindre mängd förnybara drivmedel i fossila drivmedel.

Oktantal

Skillnaden i oktantal beror på den kemiska sammansättningen av bensinen och regleras på raffinaderiet. Oktanantalet påverkar förmågan att motstå självantändning, sk ”knackning”. Ju högre oktantal desto större motståndskraft. Vissa motorer behöver bensin med högre oktantal, men idag räcker 95 oktan till de flesta bilar.

RME

Förkortning på rapsmethylester som är en biodieselprodukt tillverkad på raps.

Sparsam körning

Effektivt sätt att minska bränsleförbrukningen och därmed kostnaderna och klimatutsläppen.

1G

Uttryck för första generationens biobränsle. Framställs ur vegetabiliska fetter, stärkelse och socker, som i sin tur härrör från mat-grödor. Kan också framställas ut animaliska fetter

2G

Uttryck för andra generationens biobränsle. Framställs i huvudsak från restprodukter och avfallsprodukter såsom skogsavfall och matavfall.

3G

Uttryck för tredje generationens biobränslen. Syftar till biobränsle producerat från alger.

4G

Uttryck för fjärde generationens biobränslen. Syftar till biobränsle som produceras när mikroorganismer tar upp koldioxid.

Stäng

Ändra språk

Open VA